Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /web/memoryproject_online/wp-content/plugins/search-everything/config.php on line 29
Maurusz Atya | Memory Project

Maurusz Atya

Interview by Réka Pigniczky

Németh Maurus Atya
1956-os menekült

Maurus atya 1956 november végén menekült el Magyarországról. Fél év ausztriai és hollandiai tartózkodás után 1957 májusában Kanadába emigrált. Hat évet töltött British Columbia-ban, ebből az első három évet a vadregényes északnyugati területeken, a többit pedig Vancouver-ben, ahol az akkortájt alapított Magyar Katolikus templom körül szerveződő magyar közösség felépítésében segédkezett.

1963-ban égi hívásra csatlakozott a Portola Valley-i bencés szerzetesrendhez, Kaliforniában. Hét pannonhalmi magyar szerzetes, akik a második világháború után hagyták el hazájukat, 1956-ban megalapították a Woodside Szerzetesházat. Maurus atya ehhez a közösséghez csatlakozott; egyetemi és teológiai tanulmányainak befejezése után felszentelték és a rend főiskolai előkészítő gimnáziumában tanított, több mint négy évtizeden keresztül.

A Woodside Szerzetesház mindig a magyar vallásos és kulturális élet központja volt, az elmúlt harmincöt évben pedig a Magyar Katolikus Misszió központjává is vált, melynek már huszonkét éve Maurus atya a lelkésze. A Szerzetesház az otthona a Magyar Cserkészetnek és a San Francisco Bay Area sok más magyar kulturális eseményének is. Maurus atya ennek a lelki és kulturális közösségnek a motorja.

Az interjút Pigniczky Réka készítette Portola Valley, CA-ban 2015 májusban.

Other videos from
the Visual Archive