Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /web/memoryproject_online/wp-content/plugins/search-everything/config.php on line 29
Bálintitt Éva bárónő (született altorjai Apor Éva bárónő) | Memory Project

Bálintitt Éva bárónő (született altorjai Apor Éva bárónő)

Interview by Andrea Lauer Rice & Réka Pigniczky

Bálintitt Éva bárónő (született altorjai Apor Éva bárónő)
56-os menekült

Altorjai Apor Éva 1935. április 16-án született Budapesten. Édesapja altorjai Apor István báró, aki minisztertanácsos volt a Horthy kormányban. Szintén rokona Apor Vilmos győri püspöknek, aki a II. világháború alatt vértanúhalált halt amikor nőket védett meg a szovjet katonáktól és később boldoggá avatták. Édesanyja Geréb Margit szintén nemesi családból származott. Évának egy féltestvére van édesanyja korábbi házasságából. Az arisztokrata Apor család Erdélyből származott, ősi lakhelye Bálványosvár, de később már Torján laktak. Az I. világháború után a család Budapestre költözött, ahol Éva édesapja a kormány tagja volt. Éva 9 éves volt amikor a II. világháború kitört. A háború alatt Éváék épületét bombatalálat érte és Éva édesanyja ott halt meg Éva mellett a pincében, ahol rejtőztek. A háború után Éva édesapját osztályellenségnek nyilvánították és nyugdíját megvonták. A családot Éva tartotta el 14 évesen mint virágoslány. Mint osztályellenség Éva továbbtanulási lehetőségei behatárolták voltak, így először a Sacre Couer leánygimnáziumba járt, majd műszaki rajzolónak tanult, mivel egyetemre nem vették fel. Éva ekkor ment férjhez a nála 23 évvel idősebb tövisi báró Bálintitt Lászlóhoz. László szintén régi erdélyi családból származott aki korábban katonai attaché volt Törökországban. Esküvőjükön, mely a háború utáni magyarországi körülményekhez képest jelentős esemény volt, oly sok arisztokrata volt jelen, hogy valaki megjegyezte, hogy “nagyságrendileg 1000 év börtönbüntetés van jelen”. Az 56-os forradalom után elhagyták Magyarországot és New Yorkba kerültek, ahol László a Bank of America-nál dolgozott nyugdíjba meneteléig, míg Éva mint műszaki rajzoló és térképész volt aktív. Végig a new yorki magyar kulturális és társadalmi élet aktív tagjai voltak, ahol számos bálon és társadalmi eseményen vettek részt a manhattani Upper East Side-on található Magyar Házban. Két gyermekük született. László 103 éves korában hunyt el. Éva időnként sajnálja, hogy nem maradtak Európában, ahol úgy érzi jelentősebb karriert futott volna be. Ugyanakkor mind Éva, mind László az amerikai-magyar közösség fontos tagjai voltak évtizedeken át.

Other videos from
the Visual Archive