Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /web/memoryproject_online/wp-content/plugins/search-everything/config.php on line 29
III. Apáthy László | Memory Project

III. Apáthy László

Interview by KCSP Intern Kata Bence

III. Apáthy László
II. világháborús menekült

Apáthy László 1945-ben született a bajorországi Seefeld-ben. Édesapja a II. világháború alatt katonai szolgálatot teljesítő II. Apáthy László főhadnagy aki a Don-kanyarban vívott harcokban is részt vett. Édesanyja Horváth Erika patikus aki várandósan menekült el Magyarországról 1945-ben, így László már Németországban született. Édesapja az amerikai hadsereg hadifoglya volt így újszülött fiát csak egy évvel később láthatta először 1946-ban.

Repülővel érkeztek az Egyesült Államokba 1949. július 4-én. 1949 és 1960 között Staten Island-en éltek. László édesapja szerelőként dolgozott egy rádiókat gyártó üzemben, emellett szabadidejében házuk pincehelységében asztalos munkákat vállalt. Aktívan résztvettek a new york-i magyar életben, ahol Lacika cserkészetre is járt a 7. számú Erős Gusztáv cserkészcsapatba. Őrsvezetője Fischer Viktor volt akit szintén meginterjúvolt a Memory Project, csapatparancsnoka pedig Vasvári Zoltán akinek lányával, Vasvári Enikővel szintén készült interjú az archívum részeként. 1956 és 1960 között Lászlót szülei négy évre beiratták a New York állambeli Derby-ben lévő piarista magyar gimnáziumba ahol magyar órái is voltak és itt tanult meg magas szinten írni és olvasni is magyarul. Lacinak egy lánytestvére van, Apáthy Curry Zita. Mivel a Piarista gimnázium fiú iskola volt, így Zita nem járhatott ide. Zita jelenleg Floridában él két fiával.

1960-ban a család leköltözött a floridai Sarasota-ba. Itt nyitottak egy 15 szobás motelt, a “Sea Star Motel”-t és ott lakott a család is. A szülei aktívan részt vettek a Petőfi és Kossuth Club programjaiban miközben a motelt vezették.

Bár László Amerikában nőtt fel, magyarsága mindig is kimagaslóan fontos volt számára. Ezt elsősorban a magyar cserkészet soraiban élte meg. 2012-ben teljesült élete egyik legnagyobb álma: vezető társaival együtt megalapították az első floridai magyar cserkészcsapatot, a 9-es számú Jámbor Lajos vegyes cserkészcsapatot. Rengeteg magyar költözött ide a rendszerváltás után, így sok olyan család van, ahol szeretnék a gyerekeket hétvégi magyar iskolába illetve cserkészetre járatni. Lászlónak német származású felesége lett és így két lánya nem beszél magyarul csak németül. László az amerikai légierőknél teljesített szolgálatot 22 évig törzsőrmesteri rangban - ezalatt a rádió hírközlés terén szolgálta a légierőket a Dessert Storm/Desert Shield katonai bevetések alatt. Civil életben szintén telekommunikáció terén dolgozott, először a GTE, majd utána a Verizon telekommunikációs vállalatoknál dolgozott mint szerelő és technikai koordinátor.

Other videos from
the Visual Archive