Piroska Beodrey (née Kmetty)

Interview by Réka Pigniczky

Beodray (Kmetty Piroska)
II. VH menekült

Beodray Piroska 1925-ben született Budapesten Kmetty Piroska néven. Katonai szolgálatot teljesítő férjét az orosz megszállás legelején bebörtönözték, ahonnan sikeres szökés után Magyarországot elhagyni kényszerült. Az addigra háromtagú család kalandos úton, külön-külön jutott ki Ausztriába. A menekülttáborban töltött negyedik év végére sikerült meghívólevelet kapniuk Amerikába. Sok menekülttársukkal együtt Cleveland-ben telepedtek le, és láttak hozzá a magyarságot megőrző munkához. Piri néni a magyar iskola alapításában és működtetésében vett részt, de minden közösségi munkában szerepet vállalt. Első férje halála után hozzáment Beodray Ferenchez, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség egyik legmeghatározóbb alakjához. Mindhárom gyereke cserkészsegédtiszti képesítést szerzett. Ők és idősebb unokái is jól beszélnek magyarul.

2018 őszén leköltözött Floridába idősebb lányához. Az interjút 2018.november 28-án vette fel a floridai Englewood-ban Bence Kata.

Other videos from
the Visual Archive