Voisin Béres Eva

ALL MATERIAL: COPYRIGHT CALIFORNIA EUROPEAN CULTURAL INITIATIVE/MEMORY PROJECT

Voisin (született Béres) Éva Oroson született. Családja a forradalom bukása után hagyta el az országot január 9-én. Ekkor 11 éves volt és nővérével együtt az ausztriai Iselsberg-be került bentlakásos iskolába, amit a holland királynő támogatott. Az iskolát a magyar menekült gyerekek számára állították fel. Két évet töltött itt míg családja letelepedési engedélyt kapott Amerikába.

1959. februárjában érkeztek Los Angelesbe az első 56-os bevándorló hullám után. Kaliforniai fiatalkora során aktív tagja volt a külföldi magyar cserkésszövetségnek, míg családja szintén részt vett a magyar kultúrális életben. UCLA-re járt, ahol ügyvédi diplomát szerzettt. Férje francia állampolgár, akivel franciaországi tanulmányai során találkozott, így a francia kultúrával egészítve ki magyar és amerikai hátterét.

1990-ben alapította az Amerikai-Magyar Kereskedelmi Kamarát. Ezenfelül 1989 óta tölti be a San Francisco Bay Area tisztelebeli magyar konzulja pozíciót.

Other videos from
the Visual Archive