Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /web/memoryproject_online/wp-content/plugins/search-everything/config.php on line 29
András Rékay | Memory Project

András Rékay

Interview by Andrea Lauer Rice & Réka Pigniczky

Az összes anyag, kép-és hangfelvétel, fotó, dokumentum jogtulajdonosa a CALIFORNIA EUROPEAN CULTURAL INITIATIVE/MEMORY PROJECT (copyright)

Rékay András
1956-os menekült
Rékay András 1943-ban született Budapesten, és mindössze 13 éves volt, amikor a forradalom leverése után egyedül elmenekült Magyarországról. András nővére a Szabad Európa Rádión keresztül küldött kódolt üzenetben tudatta vele november közepén, hogy biztonságban megérkezett Ausztriába. Mivel szüleik már nem éltek és Andrásnak nem volt esélye bekerülni egy jó középiskolába, elindult Ausztriába, hogy megkeresse a testvérét. December 6-án lépte át a határt, de a nővére addigra már útnak indult Amerikába.

Többszáz magyar menekült gyermekkel együtt (sokan közülük szintén szülők nélkül hagyták el az országot), András egy magyar nyelvű bentlakásos iskolába került. 1959-ben végül kivándorolt az USA-ba, ahol a nővére és férje fogadták be Chicago-ban. András aktívan részt vett a chicagoi magyar közösség életében, csatlakozott az 1956-os Szabadságharcosok Szervezetéhez és látogatta a kulturális és társadalmi eseményeket, melyeket a Chicago környékén élő nagylétszámú 56-os magyar menekültek csoportja szervezett.

Ebben a közösségben találkozott feleségével, Cecíliával, akivel közös életüket és karrierjüket San Francisco Bay Area-ban kezdték el. András az Illinois Institute of Technology-n tanult villamosmérnöknek, a Lawrence Livermore Labs-ben dolgozott több mint tizenöt évig, 2001-ben vonult nyugdíjba. Aktív tagja és vezetője az 56-os emlékeket ápoló és megemlékezéseket szervező 1956-os Szabadságharcosok Szervezete San Francisco-i csapatának. András Oakland-ben él feleségével, Cecíliával.

Other videos from
the Visual Archive