Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /web/memoryproject_online/wp-content/plugins/search-everything/config.php on line 29
Dr. Fodor László | Memory Project

Dr. Fodor László

Interview by Réka Pigniczky

Dr. Fodor László
56-os emigráns

(Az interjú az „Németországi Magyar Vizuális Emlékgyűjtemény“ részeként készült a Collegium Hungaricum Berlin-nel együttműködésben.)

Dr. Fodor László 1939. március 1-én született Budapesten. Édesapja magasrangú honvédtiszt, aki a II. világháború kitörése előtt a soproni Fogház igazgatója volt. Édesanyja ötéves korában öccse születésekor elhunyt. Középiskolai tanulmányait Sopronban a humanista gimnáziumban a kommunista diktatúra alatt származása miatt nem folytathatta, így Veszprémbe a vegyipari Tehnikumba és ennek kollégiumába került.

Itt érte 1956 októberében a forradalom, amiben aktív szerepet játszott mint szabadságharcos és mint a Veszprémi Forradalmi Tanács tagja. Osztálytársával együtt egy rádiószobát rendezett be a városházán ahol külföldi híreket hallgattak és ezeket a híreket a forradalmi tanácsnak továbbították. Ezekben a napokban Budapestre is felkerült egy élelmiszer küldeménnyel, mert ebben az időben Budapest élelmiszer ellátása összeomlott. Habár fegyvere és szabadságharcos igazolványa volt és így ment vissza Veszprémbe, a harcokban nem vállalt aktív szerepet. A forradalom leverése napján fogságba került azonban sikerült megszöknie és november 23-án átlépte a magyar-osztrák határt, majd rövid idővel később Németországba érkezett. Németországban több fiatal menekült diákkal lehetősége lett az 1945-ben magyar menekültekből alapított és a magyar bencésrend által vezetett németországi Magyar Reálgimnáziumban folytatni tanulmányait.

Érettségi után Freiburgban az orvosi egyetemen tanult tovább, de emellett továbbra is kapcsolatban maradt a külföldi magyar emigrációs mozgalommal. Később aneszteziológus szakorvosi vizsgát tett, majd 1973-tól a Mönchengladbach-Rheydt kórházban osztályvezetö föorvos. Céltudatosan integrálta magát új otthonában Németországban anélkül, hogy magyar nemzeti tudatát elvesztette volna. Több évtizeden keresztül önkéntesen dolgozott a Német Máltai Szeretetszolgálatnál és így többször szoros kapcsolatban került II. Szent János Pál és XVI. Benedek pápákkal.

Munkásságáért több nemzetközi kitüntetés mellett a Németországi Érdemrend Keresztjét kapta meg.

Dr. Fodor több politikai társaság tagja, a Német-Magyar Társaság elnökségi tagja és a berlini szekció vezetője. Életrajzában leírta 1956-os tevékenységét, illetve életét mint magyar emigráns Németországban. (A könyv jelenleg előkészítés alatt van.)

Other videos from
the Visual Archive