Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /web/memoryproject_online/wp-content/plugins/search-everything/config.php on line 29
Gáti Ferenc | Memory Project

Gáti Ferenc

Interview by Andrea Lauer Rice & Réka Pigniczky

Gáti Ferenc
56-os menekült

Gáti Ferenc 1938. június 29-én született Budapesten. Édesapja a MÁV-nál dolgozott, míg édesanyja otthon volt Ferenccel és három fiútestvérével. A család még Ferenc fiatalkorában Gödöllőre költözött és Ferenc itt élte végig a II. világháborút. Három testvére közül (akik jóval idősebbek voltak) egy munkaszolgálatos volt, egy fiatal katonatiszt (akit később három évre a Szovjetúnióba hurcoltak mint hadifoglyot) és egy pedig bujkált. Mindannyian túlélték a háborút és visszaköltöztek Budapestre, ahol egy kis lakásban laktak együtt a háborút követő ínséges időkben. 1947-ben újabb testvérük született. Mivel nagyon szegények voltak relatíve sok támogatást kaptak a kommunista rezsim alatt.

1956-ban Ferenc 18 éves volt és első éves hallgató a Miskolci Egyetemen. Habár nem volt különösebben politikailag aktív, a forradalmat nagy lelkesedéssel fogadta és végig követte a budapesti eseményeket. Úgy döntött, hogy vonattal Budapestre utazik, hogy része legyen az eseményeknek. Arra is emkékszik, hogy a vonatot megtámadták a magyar hadsereg alakulatai, mivel forradalmárokat és fegyvereket szállított Budapestre.

Budapesten csatlakozott a Baross téri csoporthoz és fegyvert is kapott, habár nem ölt meg vele senkit. A csoport vezetője Nickelsberg László volt, akit a forradalom bukásakor kivégeztek. A csoport részt vett a Köztársaság téri eseményekben ahol ÁVÓ-s katonákat végeztek ki. Ferenc tisztában van ezekkel az eseményekkel és úgy látja őket, mint egy forradalom szükségszerű velejáróit.

Ahogy a szovjet hadsereg bejövetelével a forradalom sorsa megpecsételődött úgy döntött, hogy elmenekül az országból, hogy elkerülje a letartóztatást. Ausztriában elhatározta, hogy Amerikába szeretne bevándorolni és 13 napos tengeri út után érkezett meg Camp Kilmer-be. Itt néhány hónap után ösztöndíjat szerzett a pennsylvania-i Temple University-re. Ugyan nem fejezte be az egyetemet, ez később hasznos alapja lett a kaliforniai egyetemi tanulmányainak. Noha 18 éves korában hagyta el Magyarországot végig büszke volt származására és erősen kötődik Magyarországhoz.

1975-ben végezte el a Cal State Los Angeles egyetemet számítógépes programozó szakon, majd 1982-ben kapta MBA-jét nemzetközi üzleti tanulmányok témában a San Francisco State University-n. 36 éven át dolgozott a Bank of America-nál mint rendszergazda, majd éveken át mint külsős tanácsadó. San Francisco-ban él, két gyermeke van, felesége Sally Gáti dokumentumfilm rendező, aki magyar témájú alkotásokat készít.

Other videos from
the Visual Archive