Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /web/memoryproject_online/wp-content/plugins/search-everything/config.php on line 29
Jackovics Tamás | Memory Project

Jackovics Tamás

Interview by Andrea Lauer Rice & Réka Pigniczky

Jackovics Tamás
1956-os menekült

Jackovics Tamás 1938. augusztus 12-én született Ungváron, ami akkor Csehszlovákiához tartozott. Több mint háromszáz éven keresztül a Jackovics család férfitagjai görögkatolikus papok voltak és a család is görögkatolikus vallású volt. A családból elsőként Tamás édesapja tért el a hagyománytól és az erdőmérnöki hivatást választotta. Tamás anyai nagyapja közjegyző volt Kárpátalján. A család 1942-ben Szombathelyre költözött, Tamás itt töltötte kisgyermekkorát. Gimnazista korában tornász volt, az osztrák határ közelében fekvő Mosonmagyaróvárra járt gimnáziumba.

Érettségi után még csak egy hónapja volt egyetemista, amikor Budapesten kitört a forradalom. Tamás Mosonmagyaróváron aktív szerepet vállalt az eseményekben, a városi postahivatalban bujkáló kommunista ávósok fegyvereit szerezték meg a forradalmároknak. Az ávósok lefegyverzése után Tamás a postahivatalban maradt és felügyelte a bejövő hívásokat Budapestről, melyek a forradalom fejleményeiről és a szovjet csapatok bejöveteléről tudósítottak. November 11-éig tartózkodott a postahivatalban, majd apja sürgetésére – aki féltette a következményektől – december 4-én Nyugatra menekült.

Eleinte az USA-ba szeretett volna menni Minneapolisban élő rokonaihoz. Azonban a német kormány nagyvonalú ösztöndíjakkal támogatta a magyar egyetemistákat, hogy befejezhessék tanulmányaikat Németországban. Így Tamás ottmaradt és villamosmérnöki diplomát szerzett a Stuttgarti Egyetemen. Diplomája kézhezvétele után az USA-ba emigrált 1964-ben, méghozzá a csehszlovák kvóta segítségével, hiszen akkor technikailag még mindig csehszlovák állampolgárnak számított.

Tamás Minneapolisban telepedett le, de amikor egy megbízás Kaliforniába szólította, találkozott Szabó Judittal (akinek a családja a második világháború után emigrált Magyarországról), és négy nappal később már össze is házasodtak. Eleinte Minneapolisban éltek és dolgoztak, majd a San Francisco Bay Area-ba kerültek, végül Oakland-ben telepedtek le. (Jackovics (Szabó) Judit, Tamás felesége szintén szerepel egy interjúval az archívumban.) Húsz évnyi mérnöki munka után Tamás ingatlanfejlesztésbe és -menedzselésbe kezdett, többek közt egy fitnessterem-láncot indított a Bay Area-ban (SF Fitness).

Juditnak és Tamásnak négy gyermeke és tíz unokája van, legtöbbjük beszél magyarul és nagy szerepet vállalnak az Öböl-környéki magyar közösségben. A Jackovics-házaspár maga is aktívan támogat magyar szervezeteket és ügyeket Kaliforniában és az USA-ban.

Other videos from
the Visual Archive