Csicsery Zsigmond

Interview by Andrea Lauer Rice & Réka Pigniczky

Csicsery Zsigmond
56-os emigráns

Csicsery Zsigmond fiatal tisztnövendékként a II. világháború végén Németországba került, míg családja először Ausztriába, majd később Amerikába emigrált. Édesapja monarchista politikus volt aki közeli kapcsolatban állt a Habsburg családdal, így nem maradhatott Magyarországon. Amikor Zsigmond visszakerült Magyarországra a háború után nem tudott családjához csatlakozni Nyugaton, így beiratkozott a Műszaki Egyetemre ahol vegyészmérnöki diplomát szerzett. Származása miatt szakmájában nem dolgozhatott, ezután munkaszolgálatra vitték államellenes tevékenység miatt. Aktív szerepet vállalt a forradalomban, többek között a Sztálin szobor ledöntésében, amit az interjú során részletes kifejt. A forradalom bukásakor menyasszonyával elmenekült és Amerikába emigrált, ahol végre újra találkozott családjával, mivel szülei és két testvére már a II. világháború után emigrált. Hamarosan munkát is kapott mint vegyész, emellett számos sajtó cikkben meginterjúvolták 56-ról, mivel kitűnően beszélt angolul.

Az interjút Lauer Rice Andrea és Pigniczky Réka készítette a kalifornai Lafayette-ben 2015. májusában.

Other videos from
the Visual Archive