Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /web/memoryproject_online/wp-content/plugins/search-everything/config.php on line 29
Farkas Károly | Memory Project

Farkas Károly

Interview by Judit Eszes and Viktor Ivicsics

Farkas Károly
1956-os menekült
Chappaqua, NY

Farkas Károly 1925. november 26-án született Budapesten. Édesanyja festő volt, aki a Képzőművészeti Egyetem elvégzése után politikusi portrékat skiccelt egy újság számára, míg édesapja a Rádió Élet nevű újság szerkesztője és kiadója volt, aki emellett rövid esszéket, beszédeket és regényeket is írt. Édesapja 1949-ben vonult nyugdíjba és 1951-ben váratlanul meghalt.

Intellektuális hátterük miatt a Farkas család osztályellenségnek számított a II. világháború után hatalomra kerülő kommunista párt szemében. Családját kitelepítették és helyzetük rosszabb lett mint a háború alatt. Az 56-os forradalom Károly életének, aki ekkor 31 éves volt, egyik legfontosabb momentuma volt. A forradalom eseményeit testközelből élte át, többek között jelen volt a Magyar Rádió ostrománál és a forradalom napjainak emlékei egész életén át vele maradtak. A forradalom leverése után közölte édesanyjával, hogy egy jobb élet reményében elfogja hagyni az országot. Először Bécsbe érkezett, majd Bremerhaven-ből hajózott át New York felé és 1957. január 16-án érkezett meg a new jersey-i Camp Kilmerbe.

Mint általában más menekültek, először mint kétkezi munkás dolgozott, amíg angol nyelvtudása nem javult. 33 éves korában jelentkezett a Columbia Egyetemre ahol könyvtár szakon szerzett mesterfokozatot. Ezután a New York városától északra fekvő Briarcliff Manor könyvtárában kapott állást. Habár csak pár évig tervezett itt maradni, végül több mint 30 éves át dolgozott itt mint a könyvtár igazgatója, mivel élvezte munkáját, talált benne szellemi kihívást és úgy érezte, hogy itt tehet a legtöbbet a közösségért.

New Yorkban találkozott későbbi feleségével, Farkas Novák Edittel (aki szintén 56-os menekült volt és akit szintén meginterjúvolt a Memory Project) és négy gyerekük született. Mindegyik gyereküket megtanították magyarul, habár nem vettek részt a helyi magyar cserkész életben vagy a new yorki magyar iskolában. Lányuk Evelyn Farkas Obama elnöksége alatt a Pentagonban dolgozott mint Eurázsiáért, Oroszországért és Ukrajnáért felelős miniszterhelyettes és jelenleg New York állam 17-ik választási körzetében indul mint alsóházi képviselőjelölt. Edit és Károly a New York állambeli Chapaqqua-ban élnek.

Other videos from
the Visual Archive