Imrányi Gábor

Interview by Andrea Lauer Rice & Réka Pigniczky

Imrányi Gábor
56-os menekült

Imrányi Gábor 1956-ban hagyta el Magyarországot 5 barátjával együtt Jugoszlávia felé. 1957-ben érkezett meg Amerikába a Camp Kilmer-i menekülttáboron keresztül ahol New Brunswickban telepedett le. Itt lett tagja a pennsylvaniai Vasváry birtokon működő Amerikai-Magyar Lővészmozgalomnak ahol találkozott későbbi feleségével, Andreánszky Erzsébettel.

Az interjút Lauer Andrea Rice és Pigniczky Réka készítette a new jersey-i New Brunswickban 2015. júniusában.

Other videos from
the Visual Archive