Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /web/memoryproject_online/wp-content/plugins/search-everything/config.php on line 29
Gulden György | Memory Project

Gulden György

Interview by Andrea Lauer Rice & Réka Pigniczky

Gulden György
II. világháborús menekült

Gulden György 1934. május 7-én született Budapesten. Édesapja százados volt a Magyar Légierő kötelékében, ahol vadászpilóta, majd egy vadászrepülő bázis vezetője volt. György édesanyja három és féléves korában elhunyt és Györgyöt és három féltestvérét mostoha anyja nevelte fel. Később mégegy mostoha testvére született már Amerikában. A család sokat költözött, többek között Kolozsvárott is lakott, amikor Erdély időlegesen visszakerült Magyarországhoz a II. világháború alatt. A II. világháború után a Gulden család elmenekült Magyarországról és 5-6 évet töltött menekült táborokban Németországban, főleg Passau környékén. A tábor 1951-ben történt bezárára után a család maradhatott volna tovább Németországban vagy még nyugatabbra költözik. György interjúja részletesen bemutatja a passau-i menekültábor mindennapi életét és lakóit, hiszen tinédzser éveit itt töltötte.

A Gulden család Amerikába való bevándorlását végül egy los angeles-i katolikus templom szponzorálta. Eredetileg New Orleans-on keresztül kerültek volna Los Angeles-be, de Amerikába való megérkezésük után a terveik megváltoztak és így végül Cleveland-ba jutottak, ahol a család letelepedett és azóta is él. György ipari formatervező mérnök lett és saját cégét vezeti. Felesége Gulden (Kasl) Katalin, II. világháborús menekült, aki 1954-ben érkezett Clevelandba.

Other videos from
the Visual Archive