Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /web/memoryproject_online/wp-content/plugins/search-everything/config.php on line 29
Molnár-Rajec Elizabeth | Memory Project

Molnár-Rajec Elizabeth

Interview by Andrea Lauer Rice & Réka Pigniczky

Molnár-Rajec Elizabeth
56-os menekült

Molnár-Rajec Elisabeth 1931. július 22-én született Pozsonyban. Családja felső-középosztálybeli magyar család volt német hátterrel, így a család mindegyik tagja beszélt németül, magyarul és szlovákul. 1947-ben a magyarellenes érzelmek és a Benes dekrétumok miatt családját kitelepítették Csehszlovákiából és marhavagonokban küldték Budapestre megfosztva minden vagyonuktól. Mivel mindenüket elvesztették így Budapesten kezdtek új életet. Elisabeth 16 évesen mint tolmács kezdett dolgozni és éveken át segítette a családot a megélhetésben.

Elisabeth családja osztályellenség volt a kommunista rendszerben, mivel édesapja önálló vállalkozó volt (szabó), egyik bátyja katolikus pap volt Mindszenty mellett Esztergomban, míg másik bátyja a madridi amerikai követségen dolgozott mint diplomata. 1956-ban Elisabeth 25 éves volt és megragadta a lehetőséget és emigrált Magyarországról, mivel családi háttere miatt tartott a megtorlástól és a börtöntől. 1957. februárjában érkezettt New Yorkba, miután nagy veszélyek között sikerült Ausztriába átjutnia.
Amerikában sikerült folytatnia tanulmányait. Német szakon szerezte első diplomáját a new york-i Columbia Egyetemről, majd mesterfokozatot szerzett a new brunswick-i Rutgers Egyetemről, majd PhD-t a szintén new york-i City University-ről. Végig német szakon maradt, kutatási témája Franz Kafka életműve volt. A Library of Congress-nél dolgozott mint könyvtáros és a Franz Kafka Társaság elnöke lett. Ezenfelül Molnár Ferenc műveit is kutatta és a new york-i Fészek Klub aktív tagja volt, valamint évtizedeken keresztül része volt a new york-i magyar kultúrális életnek. Jelenleg New Yorkban él és nemsokára ünnepli 86. születésnapját.

Other videos from
the Visual Archive